New items
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku = Compendium of finance in Polish & English. T. 1,
Ocena podsystemu materiałowego wojsk lądowych
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej
Siły Zbrojne RP wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku