New items
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Zmierzch Europy
Bezpieczeństwo państwa - wybrane problemy : relacje międzynarodowe - polityka zbrojeniowa - potencjał obronny
Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania
Współczesne aspekty organizacji i funkcjonowania transportu lotniczego