New items
Regulamin wykonywania skoków spadochronowych i desantowania
Psychospołeczne konsekwencje zwinnego zarządzania w obszarze logistyki
Identyfikacja nieliniowych drgań konstrukcji lotniczych
Kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w aspekcie bezpieczeństwa lotów
Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania : od klasyki do zwinności