New items
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Kultura biznesu : normy i formy
Współczesne wojska inżynieryjne Federacji Rosyjskiej
Bezpieczeństwo międzynarodowe w aspekcie niemilitarnych instrumentów oddziaływania Federacji Rosyjskiej
Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych