New items
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Wybrane elementy logiki
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Elementy analizy i przetwarzania sygnałów w systemach informacyjnych