New items
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce
Współczesne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w logistyce
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook
Wybrane problemy bezpieczeństwa. Cz. 2,
Chaos : narodziny nowej nauki