New items
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych
Powstanie Warszawskie : wędrówka po walczącym mieście
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,