New items
Anatomia kliniczna. T. 2
Instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym ID An-28/M-28_05 : desantowanie metodą zrzutu grawitacyjnego zasobników towarowych prostych i nadgabarytowych z samolotu An-28/M-28 z wykorzystaniem systemu rolek pokładowych ze spadochronami niesterowanymi i sterowanymi /szybującymi z samoczynnym i kombinowanym systemem otwarcia
Żołnierze niezłomni ; Podziemna Armia powraca
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie
Trzy logistyki : wojskowa, kryzysowa, rynkowa