New items
Język R i analiza danych w praktyce
Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami
Zagadnienia wybrane teorii obwodów elektrycznych
Voyage planning and weather
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego