New items
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa. Cz. 1 = Present and future threats to security. Vol. 1
Zabezpieczenie emerytalne żołnierzy Sił Zbrojnych RP