Nowości
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej
Terroryzm a polityka bezpieczeństwa państw Europy Zachodniej na przełomie XX i XXI wieku
Wieloaspektowość pojęcia plagiatu
Współczesne media : media informacyjne. T. 1
Brak okładki
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010