New items
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie
Synchronizacja jako element przygotowania działań