New items
Wybrane problemy zarządzania współczesnym biznesem : podejście interdyscyplinarne : monografia naukowa
Nowoczesna koncepcja logistyki produkcji
Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej
ADR 2019-2021 : Tabela z umowy europejskiej / [red. zespół ekspertów]
Mathematical modeling of advanced manufacturing processes