Nowości
Paliwa gazowe : podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania
Proces technologiczny magazynowania w teorii i praktyce : monografia
Służby specjalne Rzeczpospolitej Polskiej w zwalczaniu współczesnych zagrożeń : wybrane zagadnienia
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Terroryzm od historii po teraźniejszość : wybrane zagadnienia