New items
Technologie i procesy ochrony powietrza
Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Ziemi
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Visegrad operation headquarters for EU military operation (EU OHQ BG V4 2019/II) : lessons learned from preparatory and stand-by duty period