New items
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Rozważania nad przepisami dotyczącymi okresowej służby wojskowej
Jak osiągać sukcesy w nauce : uwaga, równowaga i koordynacja
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy. Aspekty bezpieczeństwa pracy : [zeszyty naukowe