New items
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,
Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa T.3
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń
Podstawy elektrodynamiki