New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [5],
Doktryna działań połączonych : D-01(E)
Polskie wytwórnie samolotów
Bezpieczeństwo i ryzyko w ruchu drogowym
Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni w bezpieczeństwie regionalnym NATO