New items
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Transformacje sygnałów : od teorii do praktyki
Bezpiecznie już było : jak żyć w świecie sieci, terrorystów i ciągłej niepewności
Instrukcja organizowania i prowadzenia szkolenia z zakresu stosowania technik liniowych z pokładu statku powietrznego w Silach Zbrojnych RP
Global positioning system : theory and practice