New items
Wojna wywiadów : sprawa Dietricha Wolfa
Ocena podsystemu technicznego wojsk lądowych
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia