New items
Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19
Kodeks pracy 2021 : praktyczny komentarz z przykładami
Bezpieczeństwo XXI wieku : szanse - zagrożenia - perspektywy : [zeszyty naukowe
Operacje w cyberprzestrzeni : DD-3.20
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE