New items
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej. Cz. 2
Działania nieregularne w dziejach wojskowości polskiej
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property