New items
Voyage planning
Ład akademicki w uniwersytecie korporacyjnym : teorie, instytucje, efektywność
Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918-2018)
Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej
Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego