New items
Układ i treść koncepcji wsparcia i zabezpieczenia działań
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania patrolowego ogólnowojskowego
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Efektywność logistyczna w siłach zbrojnych
U progu stulecia : studia z dziejów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie