New items
Optymalizacja poszukiwania obiektów podwodnych w aspekcie zagrożenia terrorystycznego akwenów portowych
Logistyka kryzysowa : procedury, potrzeby, potencjał
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Instrukcja badania zdarzeń spadochronowo-desantowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Podstawy ekonometrii w Excelu