New items
Niepełnosprawność w Polsce w wymiarze politycznym i społecznym : analiza wybranych zagadnień
Makroekonomia
Zbrodnia katyńska w polskiej prasie niepodległościowej w Wielkiej Brytanii ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Czarna śmierć : epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych
Obliczenia kwantowe dla każdego