Nowości
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10
Bezpieczeństwo : zarys teorii
Bezpieczeństwo człowieka i społeczeństw w procesie dziejowym
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12_004 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania