New items
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej : planowanie, reagowanie, infrastruktura krytyczna. T 2
E-marketing : współczesne trendy : pakiet startowy
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Szkolenie do działań wsparcia pokoju : DU-7.3.4.1(D)
Practising Reading Skills. Level 2 STANAG 6001 : Part One - Military Texts