Nowości
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej
finite element method : a primer
Jakość usług technicznych świadczonych Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
Diagnozowanie zespołów napędowych śmigłowców metodą FAM-C