New items
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro
Współczesne trendy technologiczne w informatycznych systemach złożonych = Modern technological trends in complex IT systems
Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego
Religia i polityka : dylematy współobecności
Armia europejska : strategiczne bezpieczeństwo militarne Unii Europejskiej