New items
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Badanie, analiza i ocena uwarunkowań techniczno-technologicznych i organizacyjnych transportu intermodalnego na rynku usług przewozów towarowych
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Rozwój wozów bojowych
Dynamika lotu bezzałogowych statków powietrznych klasy mikro