Nowości
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10
Andrzej Pityński : rzeźbiarz
Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe
Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego