Nowości
Diagnozowanie zespołów napędowych śmigłowców metodą FAM-C
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12_004 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Fitness-physical conditioning preparation for flight duties
Brak okładki
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
Instrukcja o wojskowym zasobie geograficznym w Resorcie Obrony Narodowej : DU-3.17.3