New items
Bezpieczeństwo międzynarodowe : polityka, strategie, interwencje
Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń
Bezpieczeństwo osób w cyberprzestrzeni
Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów : studium administracyjnoprawne
Narodowa Rada Rozwoju : wybrane prace z lat 2015-2020