New items
Instrukcja o wojskowym zasobie geograficznym w Resorcie Obrony Narodowej : DU-3.17.3
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : automatyzacja procesu planowania działań w obronie przeciwlotniczej ; kod kursu : 8217228
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności