New items
SolidWorks : Simulation Professional
Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa
Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie. Cz. 1
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej