New items
Morze Koralowe, Midway i działania okrętów podwodnych : maj 1942- sierpień 1942
Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, Facebook
Paradygmaty logistyki wojskowej
Komunikacja, media, kultura w erze nowych wyzwań
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym