Nowości
Brak okładki
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie. Cz. 1
Instrukcja o wojskowym zasobie geograficznym w Resorcie Obrony Narodowej : DU-3.17.3
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 88 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(88)/12_003 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10