New items
Practising Reading Skills. Level 2 STANAG 6001 : Part One - Military Texts
Zarządzanie wiedzą, zmianą i organizacyjne uczenie się Sił Zbrojnych RP w Systemie Wykorzystania Doświadczeń
Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce = Selected issues of innovativeness and entrepreneurship in research and in practice
Działania społeczne w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne