New items
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_01 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Statystyka matematyczna w praktyce
GNSS-Global Navigation Satellite Systems : GPS, GLONASS, Galileo and more
Mniejszości narodowe i etniczne w politykach bezpieczeństwa państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej : państwa obszaru WNP
Instrukcja przewozu materiałów niebezpiecznych wojskowymi statkami powietrznymi DU-4.4.2.1(A)