New items
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : szkolenie w zakresie uzupełniających uprawnień instruktora szkolenia operacyjnego (OJTI) ; kod kursu : 8217010
Rysunek techniczny maszynowy
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
Selekcja i szkolenie lotnicze pilotów wojskowych w Wielkiej Brytanii
Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty instytucjonalne i organizacyjne