New items
Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Konwersja i akumulacja energii : wybrane zagadnienia. Wyzwania. T.1
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : praca zbiorowa. T. 5
50 praw marketingu Kotarbińskiego