New items
SolidWorks : Advanced Topics
SolidWorks : Podstawy
Społeczna odpowiedzialność i zarządzanie marketingowe jako instrumenty rozwoju bezpieczeństwa kraju : normatywna koncepcja, zarządzanie marketingowe w Policji, partnerska community policing
Analiza zagrożeń sektorowych dla bezpieczeństwa
Uwarunkowania współczesnego środowiska bezpieczeństwa