New items
Determinanty jakości w procesie świadczenia niskokosztowych pasażerskich usług lotniczych w Polsce
Statystyka stosowana : krótki kurs
Operacja Ukraina : kampanie dezinformacyjne, narracje, sposoby działania rosyjskich ośrodków propagandowych przeciwko państwu ukraińskiemu w okresie 2013-2019
Prawne aspekty cyberprzestrzeni
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych