New items
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 6,
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Historia wojskowa doby Piastów - wybrane zagadnienia : 1730 lat Wojska Polskiego
Anatomia kliniczna. T. 1