New items
Zasady planowania, opracowania i wprowadzania dokumentów standaryzacji operacyjnej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DA-01(B)
Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym : o modelu QualHE
Globalne problemy, lokalne perspektywy : studia nad bezpieczeństwem
Cyberbezpieczeństwo jako element bezpieczeństwa państwa i ochrony prywatności obywateli
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych