New items
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej
Obronność RP XXI wieku w teorii i praktyce
Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. T. 2,