Nowości
Podziemna Armia powraca
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej : praca zbiorowa. [T.] 11
Obrona przed bronią masowego rażenia w operacjach połączonych : DD-3.8(B)
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945