New items
Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni
Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa
Wojska specjalne w zwalczaniu terroryzmu
Nienawiść sp. z o. o. : jak dzisiejsze media każą nam gardzić sobą nawzajem
Procesy zmęczenia i mechanika pękania