New items
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Automatyka, robotyka i przetwarzanie informacji
Przywództwo wojskowe w warunkach bojowych
Wielowymiarowość interesów energetycznych w dobie transformacji systemowej
Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce