New items
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne kategorie
Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym