Nowości
Ludowa historia Polski : historia wyzysku i oporu : mitologia panowania
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Status prawnomiędzynarodowy Polski (1918-2018)