New items
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe
Strategie i uwarunkowania ich budowania w przedsiębiorstwach zbrojeniowych : studia przypadków
Dokumentacja logistyczna : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Uwarunkowania rozwoju Systemu Obrony Powietrznej Polski